Bảng giá bảo hiểm xã hội

Gói cơ bản: Đăng ký khai trình lao động
-   Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng lao động thương binh xã hội
Gói 1: Thang bảng lương + xác nhận không thành lập công đoàn
1.     Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng liên đoàn lao động 2.    ...
Gói 2: Thang bảng lương + Thành lập công đoàn
1.   Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng liên đoàn lao động 2.   Đăng ký thang...
GÓI 3 : Đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
1.     Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng bảo hiểm xã hội 2.     Đăng...
Đăng ký tăng lao động
-  Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng lao động thương binh xã hội
Đăng ký giảm lao động & chốt sổ
-    Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng lao động thương binh xã hội
Đăng ký gia hạn thẻ BHYT
-   Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng lao động thương binh xã hội
Quy trình làm việc
Sau khi tiếp nhận được yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ: Ngày 1: Soạn thảo hồ...
Đăng ký tư vấn

Quý khách vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay cho quý khách!