Bảo hiểm xã hội

Đăng ký tư vấn

Quý khách vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay cho quý khách!

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu
Trong thời gian vừa qua Hương Lan nhận được rất nhiều câu hỏi về doanh nghiệp chỉ có 1 lao động có...
Dịch Vụ Bảo hiểm xã hội
Công ty Tư Vấn Hương Lan chuyên về hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn và dịch vụ làm bảo...
Chính sách hưởng BHXH 1 lần
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
Cách tính mức lương hưu theo luật BHXH sửa đổi
Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau: - Người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến...
Quy định về lao động tiền lương có hiệu lực từ ngày 01/01/2016
Mức lương tối thiểu vùng 2016   Từ ngày 01/01/2016, Nghị định 122/2015/NĐ-CP  về mức...
09 chính sách mới về bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực từ tháng 01/2016
1. Chế độ thai sản đối với nam Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội (...