Bảng giá giải thể công ty

Thủ tục giải thể tại cơ quan thuế

Phí:  1.200.000 vnđ

Thời gian: 15 ngày làm việc đối với hồ sơ không phát sinh

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ giải thể nộp lên cơ quan thuế

Thủ tục giải thể tại SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Phí: 1.000.000 vnd

Thời gian: 05 ngày làm việc

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ giải thể nộp lên sở kế hoạch, trả dấu tại công an, công bố lên cổng thông tin quốc gia

Dịch vụ giải thể trọn gói đối với trường hợp không phát sinh

Phí:  2.000.000 vnđ 

Thời gian: 15-20 ngày làm việc

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ nộp lên cơ quan thuế.

- Trả dấu , giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an.

-  Soạn thảo và nộp hồ sơ giải thể, trả giấy phép đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư.

- Đăng công bố giải thể lên cổng thông tin quốc gia.

Dịch vụ giải thể trọn gói đối với trường hợp có phát sinh( chưa bao gồm làm hồ sơ kế toán)

Phí: 2.500.000 vnđ ( Áp dụng khách hàng có phát sinh)

Thời gian: Thuế tùy thuộc cơ quan thuế. Sở kế hoạch 05 ngày làm việc

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ nộp lên cơ quan thuế.

- Trả dấu , giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an.

-  Soạn thảo và nộp hồ sơ giải thể, trả giấy phép đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư.

- Đăng công bố giải thể lên cổng thông tin quốc gia.

Quy trình làm việc

Sau khi tiếp nhận được yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ:

Ngày 1: Soạn thảo hồ sơ

Ngày 2: Hẹn quý khách ký hồ sơ và hợp đồng,  thu 70% Tổng phí dịch vụ (Kèm phiếu thu)

Ngày 3: Nộp hồ sơ

Hoàn tất hồ sơ chúng tôi sẽ thu 30% còn lại và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Hương Lan cam kết hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng, hiệu quả với thời gian ngắn nhất cho khách hàng