Bảo hiểm xã hội

Chế độ ốm đau theo thông tư Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH
Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1...
Chế độ thai sản theo thông tư Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH
Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao...
Chế độ hưu trí theo thông tư Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH
Điều 15. Điều kiện hưởng lương hưu 1. Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc được...
Cách tính tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định mới
Thông tưnày quy định “Phương pháp xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng,...
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hiện nay, có nhiều người khi nghỉ việc họ không biết làm như thế nào để hưởng bảo hiểm...
Đăng ký tư vấn

Quý khách vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn ngay cho quý khách!