Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn? Có cần chứng minh vốn điều lệ ?