Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn? Có cần chứng minh vốn điều lệ ?

Trang chủ » Góc tư vấn » Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn? Có cần chứng minh vốn điều lệ ?