Đăng ký giảm lao động & chốt sổ

Phí dịch vụ  : 700.000 vnđ

Thời gian: 15 ngày làm việc