GÓI 3 : Đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Phí dịch vụ  : 2.000.000 vnđ

Thời gian: 15 ngày làm việc