Vốn pháp định là gi? Những ngành nghề nào cần vốn pháp định?

Trang chủ » Thành lập công ty » Vốn pháp định là gi? Những ngành nghề nào cần vốn pháp định?